Biz bir grup çocuk yayınları illüstratörü olarak sanat ve kültürün ilk adımı olan çocuk kitapları illüstrasyonu alanında hem ülkemizdeki oluşumlara katkıda bulunmak, hem de uluslararası alanda sesimizi daha güçlü duyurabilmek amacıyla bir araya geldik.Temel hedeflerimiz arasında çocuk kitapları illüstrasyon sanatının tanıtımı ve geliştirilmesi, ulusal ve uluslar arası yarışmaların duyurulması, yurt içi ve yurt dışı sergilerle etkinlikler düzenlenmesi yoluyla ülkemiz illüstratörlerinin tanıtılması yer alıyor.

Çocuk kitapları yayıncılığının değişen ihtiyaçlarına ve dinamik yapısına illüstratörlerin ve yayıncıların ortak iletişimleriyle yeni yaklaşimlar getirilebileceğine inanıyoruz. Söz konusu iletişime zemin sağlamak amacıyla, grubumuzun adını taşiyan bu web sitesini kurduk. Profesyonel illüstratörlerin birbirleriyle ve yayıncılarla kuracağı iletişim, kuşkusuz çocuk yayınları sektörüne daha sağlıklı ve çagdas bir bakış açısı getirirken, bize de hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir ivme kazandıracaktır.